Сертифікати

Наші 3D лампи мають Європейські сертифікати відповідності CE та RoHS!

Сертифікат CE (абревіатура фр. Conformité Européenne — «європейська відповідність») — спеціальний знак, що наноситься на виріб, який засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам  ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу, а також те, що продукт пройшов процедуру оцінки відповідності директивам. Маркування CE вказує на те, що виріб не є шкідливим (небезпечним) для здоров’я його споживачів, а також нешкідливим для навколишнього середовища.

 

 

 

 
Сертифікат RoHS – це документ, який видається на відповідність вимогам директиви RoHS – він підтверджує, що обладнання відповідає нормам екологічної безпеки. Сертифікат оформляється на електроустаткування. Під час отримання сертифіката RoHS проводиться перевірка щодо наявності в обладнанні шкідливих речовин, а також наявності шкідливого випромінювання, що випускається товаром. RoHS обмежує використання наступних десяти речовин: свинець, ртуть, кадмій, шестивалентний хром, полібромовані біфеніли, полібромований дифеніловий ефір, біс (2-етилгексил) фталат, бутилбензилфталат, дибутилфталат, діізобутилфталат.